Kallio Terveyden hinnasto

Hinnasto alkaen 1.1.2024.

Hintojen ALV on 0 %, sillä terveyden- ja sairaanhuolto on arvonlisäverottomia palveluita (ALVL 1501/1993 34§).

Hinnat sisältävät toimisto- ja Kanta-maksut.

Laskutus-, varaus- ja peruutusehdot ovat Kallio Terveyden yleisissä ehdoissa.

Prep-vastaanotot

arkipäivät, viikonloput ja pyhät*
Etävastaantotto, prep-käynti (aloituskäynti, kontrollikäynnit)99 €
Prep-aloituksen jälkeinen kontrolli kuukauden kohdalla0 €

Prep-käynnit eivät ole Kela-korvattavia, sillä ne ovat ehkäisevää terveydenhuoltoa.

Prep-vastaanottoja ei ole hinnoiteltu aikaperusteisesti. Täällä on palvelukuvaus prep-vastaanottojen kulusta.

Prep-käynteihin liittyvät muut yhteydenotot (viestit tai puhelut) kuuluvat vastaanottohintoihin. Lähetteet julkiselle puolelle, esim. seksitaudin hoitoon tai prep-hoidon jatkamiseksi, kuuluvat vastaanottohintoihin.

Hinnat kattavat prep-hoitoon liittyvät kannanotot kontrollikäynnin jälkeen enemmillään 3–6 kk eteenpäin riippuen valitusta prep-hoitotavasta. Myöhemmät yhteydenottotarpeet ja uusien kontrollilaboratoriokokeiden tulosten tarkastelu vaativat uuden etävastaanoton varaamista. Jos asiakas ei varaa tätä vastaanottoa, laskutetaan häntä hänen hoitoonsa liittyviin yhteydenottoihin kulutetusta ajasta aikaperusteisen hinnoittelun mukaan (ks. alla).

Hinnat eivät kata lääkekustannuksia eivätkä laboratoriokokeita. Kallio Terveys ei tuota laboratoriopalveluita; asiakkaalla on vapaus valita laboratoriopalveluiden tuottaja, jonka palveluita hän käyttää.

Aikaperusteiset vastaanotot (muu tulosyy kuin prep)

arkipäivätlauantaitsunnuntait ja pyhät*
max. 20 min99 €120 €160 €
max. 30 min120 €150 €220 €
max. 45 min155 €190 €275 €
max. 60 min180 €225 €330 €

Aikaperusteisilla vastaanotoilla Kelan vastaanottopalkkiotaksa on 25 euroa / etävastaanottokäynti. Kallio Terveydellä ei ole Kelan suorakorvausta käytössään, joten jää asiakkaan vastuulle hakea palkkiota jälkikäteen. Saat ohjeet Kela-korvauksen hakuun laskun yhteydessä.

Vastaanottojen hinta muodostuu etävastaanottoon, kirjaamiseen ja mahdollisiin soittoihin sekä todistusten laatimiseen kulutetusta ajasta.


* Arkipyhiä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, 2. pääsiäispäivä, vappu, helatorstai, juhannusaatto, itsenäisyyspäivä, joulupäivä ja tapaninpäivä.