Kallio Terveydestä Helsinki Priden mikrokumppani

12.6.2023

Kallio Terveys on virallinen vuoden 2023 Helsinki Priden Small Business Partner. Mikrokumppanina Kallio Terveys haluaa korostaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksia ja olla mukana rakentamassa oikeudenmukaisempaa ja suvaitsevaisempaa Suomea.

Potilaan tulee voida asioida terveydenhuollossa ilman, että oman seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolikokemuksen esille tuominen huolestuttaa. Kallio Terveyteen voit tulla omana itsenäsi.

”Miksi tästäkin täytyi tehdä numero?”

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kohtaavat säännöllisesti, jopa useita kertoja päivässä, tilanteita, joissa oma seksuaalinen suuntautuminen tai sukupuolikokemus poikkeaa siitä, mikä oletetaan normiksi. Vastaan voi tulla erilaisia mikroaggressioita (esimerkiksi alleviivaavia kommentteja tai ihmisten tuijotusta), vaikeutta sovittaa omaa elämäntilannetta minkäänlaiseen ulkoa tarjottuun malliin – tai pahimmillaan suoranaista negatiivista tai aggressiivista käyttäytymistä vain sen vuoksi, että joku on oma itsensä. Tämä tuottaa ihmiselle vähemmistöstressiä⇗. Myös terveydenhuolto tuottaa vähemmistostressiä.

Kohdatessaan HLBTIQ-potilaita terveydenhuollon asiantuntijat ovat yhtä kuin elämänkokemuksensa, ennakkoluulojensa ja koulutuksensa summa. Valitettavasti toisinaan näissä kohtaamisissa on merkittäviäkin ongelmia. Vähemmistöihin kuuluvat potilaat joutuvat lisäksi kohtamaan muiden terveydenhuollossa asioivien henkilöiden mahdolliset asenteet ja ennakkoluulot odotustiloissa ja sairaalan potilashuoneissa.

Terveydenhuoltojärjestelmä on vahvasti sukupuolittava. Henkilötunnus ohjaa potilastietojärjestelmät sukupuolittamaan ihmisiä, lääkärit aloittavat esitietomerkintänsä lähes poikkeuksetta ”xx-vuotias mies/nainen”, sairaalavaatteet ovat usein kahdessa sävyssä, eikä pieniä kokoja saa kuin hailakan pinkkeinä ja suuria on vain virttyneen sinisinä.

Terveydenhuollon kuuluisi olla se paikka, jossa jokaisella tulisi olla turvallinen ja luottavainen ympäristö kertoa vaivansa ilman pelkoa syrjinnästä. Vaikka paljon on menty eteenpäin, pystyisimme vielä paljon parempaan.

”En halua, että seksuaalisuuteni tai sukupuolisuuteni tulee lääkärinkäynnillä esille.”

Usein on tilanteita, joissa sukupuolikokemus tai seksuaalinen suuntautuminen on yhdentekevä hoidon kannalta. Jos nilkka nyrjähtää tai annetaan influenssarokote, ei 45-vuotiaan henkilön sukupuolella tai seksipartnerilla ole väliä. Jos taas nilkka murtuu suhteettoman helposti tai pohditaan, tarvitseeko henkilö hepatiittirokotteen, voi syntymässä määritetyllä ja nykyisellä sukupuolella tai seksuaalisuudella olla väliä. Jos tällöin potilaan ja lääkärin vuorovaikutus onnistuu, on se omiaan vahvistamaan potilaan luottamusta terveydenhuoltoon ja parantamaan potilas-lääkärisuhdetta.

Sukupuolittuneilla tai seksuaalisuuteen liittyvillä kysymyksillä voi olla yllättäviäkin lääketieteellisiä perusteita, jotka voivat olla lääkärille ilmeisiä, mutta maallikolle ei. Jos tällöin syy uteluille jää epäselväksi, kannattaa rohkeasti kysyä, minkä vuoksi asia nostetaan esille.

Milloin Kallio Terveys kysyy tai ”sukupuolittaa”?

Kallio Terveys on aloittanut toimintansa prep-vastaanotoista. Hiv-riski seksissä on kytköksissä seksitapoihin ja siten henkilön ja hänen partnerinsa sukupuolisuuteen. Lisäksi prep-lääkkeen osalta henkilön syntymässä määritetty sukupuoli ohjaa munuaistoiminnan arviointia. Muissa yhteyksissä pyritään käyttämään tilannekohtaista harkintaa.