Mikä on Omakanta?

Merkittävä osa kansalaisten potilasasiakirjojen sisällöstä siirtyy ja tallentuu kansalliseen potilastiedon arkistoon, Kanta-arkistoon. Kanta-arkisto on vahvan tunnistautumisen takana.

Potilaan Kanta-tietoja pääsevät tarkastelemaan vain potilas itse vahvan tunnistautumisen kautta (”Omakanta”) sekä häntä hoitavat tai palvelevat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, kun heillä on siihen oikeus. Oikeus on, kun on ajankohtainen asiakas- tai hoitosuhde potilaaseen ja ajankohtainen oikeus työtehtävien perusteella. Tällainen oikeus on esimerkiksi Kallio Terveyden lääkärillä, kun potilas on hakeutunut hänen etävastaanotolleen. Jokaisesta potilastietoihin kohdistuneesta Kanta-käynnistä jää lokimerkintä, joista voidaan jälkikäteen selvittää asioinnit yksittäisen potilaan tietoihin.

Mikä on Kanta-informointi ja miksi se on ajankohtainen?

Kanta-informointi tehdään potilaan ollessa yhteydessä ensimmäistä kertaa terveydenhuollon yksikköön, jonka tietoja tallennetaan Kantaan, ja jossa Kanta-informoinnin puuttuminen huomataan. Kallio Terveyden potilastietoja siirtyy Kantaan. Kanta-informoinnista ei voi kieltäytyä eikä Kanta-informaation puuttuminen estä potilastietojen automaattista siirtymistä ja tallentumista Kantaan.

Hyvinvointialueiden aloitettua vuodenvaihteessa Kanta-oikeuksiin on tullut muutoksia 22.11.2022 alkaen, minkä vuoksi jokaiselle jo aiemmin Kanta-informaation saaneelle annetaan uusi Kanta-informaatio. Lisätietoja: https://www.kanta.fi/miten-tietoni-liikkuvat-hyvinvointialueilla⇗

Kallio Terveys suosittelee lukemaan ja merkitsemään Kanta-informoinnin etukäteen. Kanta-informoinnin saat välittömästi kirjauduttuasi Omakantaan: kirjoita verkko-osoite https://www.kanta.fi selaimen osoiteriville. Tarkistathan aina verkko-osoitteen oikeellisuuden, sillä esim. hakukoneen linkillä voit päätyä huijaussivustolle. Klikkaa Kanta-sivujen yläpalkissa olevaa painiketta ”kirjaudu Omakantaan”. Tunnistauduttuasi sivustolle saat välittömästi Kanta-informoinnin hyväksyttäväksi.

Mitä ovat potilastietojen luovutuslupa ja potilastietojen luovutuskielto?

Potilastietojen luovutuslupa sujuvoittaa potilaan hoitoa, sillä se varmistaa hoitotilanteessa myös muualta tuotettujen potilastietojen tarkastelemiseen. Ilman potilastietojen luovutuslupaa voi terveydenhuollon palveluntarjoaja päästä käsiksi pääasiallisesti vain niihin potilaan tietoihin Kanta-palveluissa, jotka on tuotettu kyseisen palveluntarjoajan yksiköissä. Lisätietoja osoitteessa https://www.kanta.fi/potilastietojen-luovutuslupa⇗

Potilastietojen luovutuskiellolla henkilö voi asettaa kiellon yksittäiseen palvelustapahtumaan (käyntikokonaisuuteen terveydenhuollossa) tai julkisella puolella kokonaiseen hyvinvointialueeseen tai palvelunantajan potilasreksiteriin. Yksityispuolella kiellon voi kohdistaa vain yksittäiseen palvelutapahtumaan kerrallaan. Lisätietoja osoitteessa https://www.kanta.fi/potilastietojen-luovutuskielto⇗

Kallio Terveys suosittaa potilastietojen luovutusluvan antamista ja välttämään perusteettomien luovutuskieltojen asettamista, jotta saisit parasta hoitoa riippumatta hoidon palveluntuottajasta.