Kallio Terveyden yleiset ehdot

Ehdot päivitetty 25.2.2024. Yleisten ehtojen muutoshistoria on luettavissa täällä.

Palvelun tarkoitus

Kallio Terveys on lääketieteen lisensiaatti Jukka Hietalahden aputoiminimi ja etälääkäripalvelu. Päätoiminimi on Medi-Kallio (Y-tunnus: 2753661-4).

Kallio Terveyden palveluiden käyttäjästä (potilas) käytetään jatkossa termiä asiakas, jollei kyseessä ole yleisluotoinen kuvaus potilaan asemasta, mikä koskee myös Kallio Terveyden asiakkaita. Lainsäädäntö ja viranomaisohjeet menevät yksityisen palveluntuottajan yleisten ehtojen edelle.

Palvelun käytön vaatimukset ja palvelun tarjoamisen rajoitukset

Kallio Terveys palvelee täysi-ikäisiä henkilöitä.

Kallio Terveys ei palvele päivystysluontoisissa asioissa eikä sellaisissa lääketieteellisissä asioissa, jotka vaativat potilaan tutkimista paikan päällä. Etävastaanotot eivät aina sovellu kansansairauksien vuosikontrolleihin eivätkä lähtökohtaisesti esim. tautien oireiden syyn selvittelyyn, sillä näissä olisi tärkeää voida tutkia potilasta itse paikalla.

Kallio Terveyden kautta ei:

 • kirjoiteta reseptejä pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavista (PKV) lääkkeistä tai muista lääkkeistä, jotka voivat olla päihdyttäviä
 • laadita ajokorttitodistuksia, lausuntoja sopivuudesta varusmiespalvelukseen tai muita sellaisia lausuntoja terveydentilasta, jotka vaativat potilaan tutkimista tai laajaa perehtymistä aiempiin potilasasiakirjamerkintöihin
 • hoideta kilpirauhasen vajaatoimintaa muilla kuin myyntiluvallisilla levotyroksiinivalmisteilla
 • kirjoiteta sukuhormoni-, DHEA- tai LDN-reseptejä
 • hoideta mielenterveyshäiriöitä eikä riippuvuussairauksia.

Prep-lääkitys vaatii sitoutumista. On välttämätöntä, että prep-hoitoa saava käy säännöllisissä hiv-testeissä. Ilman tuoretta negatiivista hiv-testitulosta (HIVAgAb laboratoriokokeena) prep-reseptiä ei voida kirjoittaa tai uusia. Lisäksi asiakaan tulee sitoutua muuhun laboratorioseurantasuunnitelmaan, jonka tarpeen lääkäri määrittää (seksitaudit, munuaistoiminnan seuranta).

Prep-lääkitykselle on olemassa vasta-aiheita (seikkoja, jotka estävät lääkityksen käytön). Ehdottomia vasta-aiheita ovat:

 • hiv-positiivisuus tai se, että hiv-status ei ole tiedossa
 • merkittävä yliherkkyys lääkkeen jollekin ainesosalle
 • merkittävä munuaisten vajaatoiminta

Aktiivista hepatiitti B -infektiota sairastava henkilö kuuluu ensisijaisesti julkisen erityissairaanhoidon potilaaksi, sillä prepin käytön äkillinen keskeyttäminen voi huonoimmassa tapauksessa aikaansaada infektion akutisoitumisen (”flare”).

Prep-vastaanottojen palvelukuvaus on täällä.

Kallio Terveys käsittelee hyvin arkaluonteisia tietoja mm. asiakkaan seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen käyttäytymiseen sekä päihteiden käyttöön liittyen. Terveydenhuollon ammattilaisilla on laissa säädetty salassapitovelvollisuus potilasvastaanottojen sisältöön ja potilastietoihin liittyen, josta saa poiketa vain lain nimeämissä erityistilanteissa. Kallio Terveys käyttää potilastietojärjestelmänään Acutea ja etäyhteysjärjestelmänään Nordhealth Connectia; molemmat ovat yleisesti käytössä olevia, Valviran valvomia, asiakastietolain mukaisia sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmiä. Lisätietoja tietoturvasta ja henkilötietojen keräämisestä Kallio Terveyden rekisteri- ja tietosuojaselosteessa.

Etäterveydenhuolto vaatii vahvaa tunnistautumista. Näin ollen asiakkaalla tulee olla joko suomalaisen pankin (Osuuspankit, Nordea, Danske Bank, S-Pankki, Säästöpankit, Handelsbanken, Aktia, POP Pankit, Oma Säästöpankki, Ålandsbanken) verkkopankkitunnukset tai Mobiilivarmenne käytössään. Ilman näitä etävastaantotot eivät ole mahdollisia. Palvelu on tarkoitettu täysi-ikäisille, joten alaikäisen puolesta-asiointi ei ole mahdollista. Palvelu on tarkoitettu ensisijaisesti henkilöille, joilla on mahdollisuus asioida laboratoriokokeissa Suomessa.

Asiakas tarvitsee palveluiden käyttöä varten: internetyhteyden; viestivälineen, jossa on videopuheluille riittävän nopea internetyhteys etäyhteydenottoon, ja jossa on kamera ja mikrofoni; toiminnassa olevan sähköpostiosoitteen; henkilökohtaisen puhelinnumeron; postiosoitteen, josta on tavoitettavissa.

Palvelusopimuksen synty

Palvelusopimus syntyy Kallio Terveyden ja asiakkaan välille ajanvarauksen yhteydessä. Ajan varaaminen tarkoittaa, että asiakas hyväksyy Kallio Terveyden ajanvaraushetkellä voimassa olevat yleiset ehdot. Ehtojen muutokset (pl. kirjoitusvirheiden korjaukset ja stilisoinnit) ovat täällä. Ehdot hyväksymällä asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn Kallio Terveyden rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla.

Palvelun hinnat ja peruutusehdot

Kallio Terveyden palveluista veloitetaan varaushetkellä voimassa olevan Kallio Terveyden hinnaston mukaiset korvaukset. Jos asiakas jättää maksamatta ajallaan, on asiakas velvollinen maksamaan mahdolliset muistutus-, viivästyskorko- ja perintäkulut.

Vastaanoton voi veloituksetta peruuttaa vähintään kahdeksan tuntia ennen vastaanottoa. Tämän jälkeen vastaanottoaikaa ei voi perua. Varauksen peruuttaminen tapahtuu Kallio Terveyden ajanvarauksen kautta. Jos ajan peruutus ei onnistu syystä tai toisesta ajanvaraussivun kautta, täytyy aika peruuttaa viestillä (viesti etävastaanotto-ohjelmiston⇗ kautta, tekstiviesti numeroon 045 7838 334 tai sähköpostiviesti osoitteeseen info@kallioterveys.fi) kahdeksan tuntia ennen vastaanottoa.

Jos asiakas ei saavu etävastaanotolle tai ilmoita vastaanoton alettua teknisestä ongelmasta puhelimitse, tekstiviestillä tai etäyhteyden keskustelukanavan välityksellä viimeistään 15 minuuttia etävastaanottoajan alusta, on kyseessä peruuttamaton vastaanotto, josta veloitetaan hinnastonmukainen käyntimaksu ja toimistomaksu ilman mahdollisia alennuksia.

Laskutus ja maksutavat

Etävastaanotosta lähetetään lasku asiakkaan toivomalla tavalla vastaanoton jälkeen. Maksuehto on 14 päivää. Maksumuistutuksen muistutusmaksu on 5 €. Maksumuistutus lähetetään sekä kotiosoitteeseen että sähköpostiin. Maksamatta jäänyt lasku siirtyy maksumuistutuksen jälkeen perintätoimiston hoidettavaksi. Perintätoimiston hoidettavaksi siirtynyt maksamaton lasku estää asiakasta käyttämästä jatkossa Kallio Terveyden palveluita.

Asiakkaat voivat valita haluamansa laskutustavan:

 • Kirjelasku: Lasku lähetetään kirjeenä asiakkaan kotiosoitteeseen. Asiakas voi halutessaan ilmoittaa etävastaanotto-ohjelmiston kautta toisen laskutusosoitteen. Jos postitusosoite on ulkomailla, laskutetaan ylimääräiset postituskustannukset Postin hinnaston mukaan.
 • Sähköposti: Lasku lähetetään ensisijaisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu ajanvarauksessa (ja jonne myös etävastaanotto-ohjelmiston rekisteröintilinkki lähetetään). Asiakas voi halutessaan ilmoittaa etävastaanotto-ohjelmiston kautta toisen laskutussähköpostiosoitteen.
 • Etävastaanotto-ohjelma: Lasku lähetetään etävastaanotto-ohjelman kautta. Tieto etävastaanotto-ohjelmaan tulleesta viestistä lähtee myös siihen liitettyyn sähköpostiosoitteeseen.

Palvelun peruuntuminen ylivoimaisen esteen takia

Ylivoimainen este on mikä tahansa etälääkäripalvelun toiminnan estävä yllättävä ja odottamaton este, jota Kallio Terveys ei voi kohtuudella poistaa (esimerkiksi sairastuminen, toimimattomat tietoliikenneyhteydet, sähkökatko, tulipalo tai vesivahinko). Koska Kallio Terveyden toiminimiyrittäjän päätyöhön toisinaan liittyy päivystysvelvollisuus erikoissairaanhoidossa, voi harvinaisessa tapauksessa vastaanoton estää viran määräämä velvoite (esimerkiksi ylimääräinen päivystysvuoro); myös tällainen tapaus on ylivoimainen este.

Ylivoimaisesta esteestä pyritään viestimään asiakkaalle ensi tilassa puhelimitse, tekstiviestillä ja/tai sähköpostilla, jotta asiakas välttyisi turhalta vaivannäöltä. Samassa yhteydessä voidaan yrittää asiakkaan näin toivoessa löytää uusi ajankohta etävastaanotolle. Kallio Terveys ei veloita asiakasta ylivoimaisen esteen vuoksi peruuntuneesta vastaanottoajasta.

Potilaan oikeudet

Potilaan oikeuksista ja asemasta terveydenhuollossa säädetään ensisijaisesti Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista. Kyseisessä laissa käydään läpi myös potilaan oikeutta tehdä muistutus tai kantelu hänen saamastaan hoidosta.

Potilaalla on oikeus tehdä vahinkoilmoitus epäillyistä potilasvahingoista tai hoitovirheistä Potilasvahinkovakuutuskeskukselle⇗. Esimerkiksi hoidon tai lääkkeen haittavaikutus tai huono teho eivät itsessään ole korvattavia hoitovirheitä tai potilasvahinkoja.

Potilasasiavastaava (aiemmin potilasasiamies) neuvoo potilaita heidän oikeuksistaan ja asemastaan lainsäädännön osalta ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi sekä toteuttamiseksi. Lisäksi potilasasiavastaava avustaa tarvittaessa muistutus-, kantelu- tai potilasvahinkoilmoitusasioissa.

1.1.2024 astui voimaan Laki potilasasiavastaavista ja sosiaalivastaavista, jonka nojalla hyvinvointialueet tuottavat myös yksityisen terveydenhuollon potilasasiavastaavien palvelut.

Koska Kallio Terveyden kotipaikka on Espoo, palvelee Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen potilasasiavastaava Kallio Terveyden asiakkaita.

Erimielisyydet pyritään sopimaan neuvottelemalla asiakkaan ja Kallio Terveyden välillä. Kuluttajaa palvelee ristiriitatilanteissa myös Kilpailu- ja kuluttajaviraston kuluttajaneuvonta⇗. Jos sovintoon ei päästä muilla keinoilla, ratkaistaan riita-asia Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Markkinointi Kallio Terveydessä

Kallio Terveys tiedottaa keskeisistä muutoksista palveluissa, hinnoissa tai käyttöliittymissä sähköpostitse enintään noin kerran kuussa. Yrityksen omasta toiminnasta kertovat tiedotteet ovat oletusarvoisesti sallittuja yhteydenoton muotoja, jollei niitä erikseen kiellä. Asiakas voi kieltää tiedotesähköpostit koska vain lähettämällä tiedotesähköpostiluvan kieltävän viestin sähköpostitse (info@kallioterveys.fi) tai etävastaanotto-ohjelmiston (medikallio.connect.nordhealth.com) kautta.

Kallio Terveys kysyy lupaa markkinointiviesteihin ja vain markkinointiluvan antanut asiakas voi saada markkinointiviestejä. Markkinointiluvan antanut asiakas voi saada Kallio Terveyden yhteistyökumppaneiden tarjouksia, etuja tai ilmoituksia. Markkinointiluvan antaneet asiakkaat voivat saada myös pyyntöjä ottaa osaa yleishyödyllisiin (esim. tieteellisiin) kyselyihin ja tutkimuksiin. Markkinointiyhteydenotot voivat tapahtua postitse, sähköpostitse tai tekstiviestitse. Markkinointia eri muodoissaan tulee enimmillään yhteensä 12 kappaletta vuodessa. Kallio Terveys ei koskaan luovuta asiakkaiden tietoja yhteistyökumppaneille. Markkinointi ei ole koskaan henkilön profilointiin perustuvalla tavalla kohdennettua. Markkinointiluvan voi perua koska vain lähettämällä markkinointiluvan kieltävän viestin sähköpostitse (info@kallioterveys.fi) tai tämän etävastaanotto-ohjelmiston (medikallio.connect.nordhealth.com) kautta.